YATIRIM TEŞVİK

YATIRIM TEŞVİK
GENEL TEŞVİKLER

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı ; ?
I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL’dir.
Bölgesel Teşvik Sistemi
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1.500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bölgelere göre belirlenen illerde desteklenen her bir sektörü ve o illerde teşvik unsurlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BÖLGESEL TEŞVİKLER
➢ İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
➢ İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
➢ Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
➢ İller SEGE 2017 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.
DESTEK UNSURLARI
➢ KDV İstisnası
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti
➢ Vergi İndirimi
➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
➢ Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
➢ Yatırım Yeri Tahsisi
➢ Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar

❖İlaç,
❖Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,
❖Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,
❖Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,
❖Hava ve uzay taşıtları imalatı

STRATEJİK YATIRIMLAR
Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması
Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
Katma değerin asgari %40 olması
Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması

• Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.
• Rafineri ve petrokimya yatırımlarında katma değerin asgari %40 olması şartı aranmaz.
• T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması ve son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması şartları aranmaz.

DESTEK UNSURLARI
➢ KDV İstisnası
➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti
➢ Vergi İndirimi
➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
➢ Yatırım Yeri Tahsisi
➢ KDV İadesi
➢ Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)
Adres
Yıldırım Beyazıt, Mah. E.Ü. Erciyes Teknopark TGB İdare ve
Kuluçka, Aşık Veysel Blv. No:55 D:No:5, 38010 Kayseri
0850 307 50 38
0352 606 07 10
0532 204 84 86
[email protected]